Shrnutí deníku zásob


 Produkt
 Typ transakce
 Uživatel
Produkt Typ transakce Uživatel Množství
Hořká čokoláda Nákup Demo uživatel 2 Balení
Create a private demo instance