Shrnutí deníku zásob


 Produkt
 Typ transakce
 Uživatel
Produkt Typ transakce Uživatel Množství
Gulášová polévka Nákup Demo uživatel 5 Plechovek
Create a private demo instance